سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)
 
قالب وبلاگ

در اصول کافی سماعه روایت می کند که با عده ای از دوستان امام ششم که در محضرشان حضور داشتیم درباره عقل و جهل صحبت به میان آمد آن حضرت فرمود: لشکریان عقل و جهل و فضائل و رذائل اخلاقی را بشناسید تا آگاه شوید چه صفاتی فضائل اخلاقی و چه صفاتی رذائل اخلاقی است، تا صفات رذائل را که همان لشکر جهل است، از خود دور ساخته و صفات فضائل اخلاقی را که همان لشکر عقل است، در خود ایجاد نمائید و هدایت شوید.لشکریان عقل یا فضائل اخلاقی انسان
1- نیکوکاری و خیرخواهی وزیر عقل 2- ایمان به خدا و آرامش روح  3- تصدیق حق و حقیقت 4- امیدواری به حق 5- عدل و داد  6- رضا و خوشبینی   7- شکر و سپاسگزاری 8- آرزوی ترقی و تکامل  9- توکل به خدا  10- محبت و رحمت 11- علم و دانش 12- رأفت و شفقت
13- فهم و زیرکی 14- عفت و پارسائی    15- زهد و دل شستن از دنیا 16- خوشخوئی و مدارا کردن 17- بیم و ترس از خدا 18- تواضع و فروتنی
19- سکینه و آرامش 20- حلم و حوصله 21- خاموشی و کم گوئی 22- پذیرش حق و عدالت 23- یقین 24- صبر و شکیبائی 25- عفو گذشت26- غنا و چشم نداشتن به مال مردم 27- فطانت و متوجه امورات بودن 28- حافظه قوی و یادآوری 29- عاطفه و مهربانی 30- قناعت و اندازه نگه داشتن 31- مواسات و کمک رسانی به دیگران 32- وفای به عهد33- فرمانبرداری و اطاعت الهی 34- خضوع و خشوع به درگاه الهی 35- سلامت نفس 36- محبت و مودت به یکدیگر
37- راستی و راستگویی 38- حق گوئی و حق خواهی 39- امانتداری و درستی 40- اخلاص در عمل 41- شهامت و شجاعت 42- دوستی و محبت به دیگران
43- زیرکی و خوش فهمی 44- مدارات و سازش 45- حفظ آبروی دیگران 46- نماز و نیایش به درگاه الهی 47- روزه و کم خوری 48- جهاد و کوشش در راه خدا 49- حج و اجابت دعوت خدا 50- راز و حرف دیگران نگهداشتن 51- حفظ حقوق پدر و مادر 52- با حقیقت بودن 53- به خوبی دعوت کردن
54- حفظ و نگهداری خود از عمل زشت 55- تقیه و نگهداری عقیده از دشمن 56- انصاف و جوانمردی 57- خوش زبانی و خوش روئی 58- نظافت و پاکیزگی
59- حیاء و شرم 60- میانه روی و اقتصاد 61- سهولت و آسانی کار 62- برکت و توسعه در نعمت 63- عافیت و سلامتی 64- اتقان و محکمی کار 65- حکمت و صلاح اندیشی 66- سکینه و وقار 67- سعادت و خوشبختی 68- توبه و پشیمانی 69- استغفار و طلب آمرزش 70- احتیاط و محافظه کاری 71- دعا و درخواست از خدا 72- خرمی و مسرت خاطر 73- خوشدلی و شادی 74- الفت و درستی 75- سخاوت و بخشش

لشکریان جهل یا رذائل اخلاقی انسان
1- شرارت و بدخواهی وزیر جهل2- کفر و پریشانی3- انکار حق و حقیقت4- ناامیدی به حق5- ظلم و ستم 6- نارضایتی و بدبینی7- کفران نعمت
8- یأس و نومیدی به ترقی و تکامل9- حرص و آز به دنیا 10- بی مهری و نامهربانی11- جهل و نادانی12- شقاوت و قساوت 13- کودکی و حماقت
14- بی حیائی و بی بندوباری15- حب دنیا و دنیاپرستی16- بدخوئی و بدرفتاری17- بی اعتنائی به فرمان خدا 18- تکبر و خودخواهی
19- اضطراب و تشویش20- بی حوصلگی و برافروختگی21- پرگوئی و پرحرفی22- سرکشی از حق و عدالت23- شک و تردید24- جزع و بی تابی
25- انتقام جوئی و بازخواست26- فقر و چشم داشت به مال مردم27- کودنی و بی توجهی به امورات28- فراموشی و نسیان 29- بی علاقگی و نامهربانی
30- حرص و بی حساب خرج کردن 31- منع کمک به دیگران32- پیمان شکنی33- نافرمانی و معصیت پروردگار34- گردنکشی و بی اعتنایی به پروردگار
35- ماجراجوئی36- بغض و بدخواهی به یکدیگر37- کژی و دروغگوئی38- باطل گوئی و بیهوده طلبی39- خیانت و نادرستی40- ریاکاری در عمل
41- سستی و تنبلی42- دشمنی و خصومت به دیگران 43- کندذهنی و نفهمی44- ناسازگاری و آشوبگری45- غیبت کردن و آبروریزی
46- بی نمازی و کناره گیری از خدا47- افطار و شکم پرستی48- فرار و گریز از جهاد در راه خدا49- نرفتن به حج و بی اعتنایی به خدا
50- سخن چینی و خبرسازی51- گرامی نداشتن والدین و حق نشناسی به پدر و مادر52- ریاکاری 53- به زشتی و بدی دعوت کردن 54- بی باکی و تظاهر به منکرات55- اشاعه اسرار و بی پروائی56- بی انصافی و ناجوانمردی57- بدزبانی و درشتخوئی58- کثافت و آلودگی59- بی حیائی و دریدگی
60- تجاوز از حد و بی بندوباری در مصرف61- سختی و صعوبت کار62- بی برکتی و کمبودی در نعمت 63- بلا و گرفتاری64- ظاهرسازی و سست کاری
65- بی حکمتی و بی فکری66- ناآرامی و شتابزدگی67- شقاوت و بدبختی68- اصرار به گناه و بی اعتنائی69- غرور و تبرئه از گناه70- بی احتیاطی و سبک مغزی71- تکبر و بی اعتنائی به خدا72- بی نشاطی و دلمرده بودن 73- حزن و اندوه و آزردگی74- تفرقه و نفاق و دشمنی 75- بخل و لئامت


[ یکشنبه 91/9/26 ] [ 8:59 صبح ] [ علیرضا مهدوی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 21
بازدید دیروز: 57
کل بازدیدها: 135285
عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.ir